č.  34/VPS/ZR/7/2012
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Loužnice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 02.07.2012 Účinnost od: 15.08.2012 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 287