č.  142/VPS/Př/87/2019
uzavřená mezi městem Nový Bor a obcí Svojkov - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 14.11.2019 Účinnost od: 11.10.2019 Zrušeno: 01.07.2023
Uveřejněno v č. 7/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 332