Sdělení  č.  KP01/2020
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o stanovení počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje pro volby 2020
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2020 Účinnost od: 22.05.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 315