Dodatek  č.  16/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Kruh - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 26.04.2017 Účinnost od: 09.06.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 42