Nařízení  č.  2/2002 (KH)
Rady Královéhradeckého kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu na území Královéhradeckého kraje
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 09.10.2002 Účinnost od: 08.11.2002
Uveřejněno v č. 2/2002 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje na straně 2