č.  21/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a obcí Štěnovice - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 04.10.2018 Účinnost od: 25.10.2018
Uveřejněno v č. 5/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 221