č.  74/VS/2015 (KP)
uzavřená mezi městem Třemošná a obcí Bučí - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 10.04.2015 Účinnost od: 01.05.2015
Uveřejněno v č. 3/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 174