Nařízení  č.  1/2006 (KP2)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 28.02.2006 Účinnost od: 19.05.2006 Zrušeno: 13.08.2011
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 34

zrušeno 2/2011 (KP)