č.  8/VPS/23/2010
uzavřená mezi městem Kamenický Šenov a obcí Slunečná - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.2009 Účinnost od: 07.10.2009 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 17