Dodatek  č.  9/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Blovice a obcí Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2015 Účinnost od: 10.12.2015 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 24