Dohoda  č.  147/VPS/85/2015_zruš
o zrušení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Osečná a obcí Cetenov - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.01.2015 Účinnost od: 23.04.2015
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 343