č.  32/VPS/Př/21/2019
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 03.01.2019 Účinnost od: 26.01.2019 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 68