Dodatek  č.  2/VPS/Př/91/2020
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a obcí Bedřichov - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 06.12.2019 Účinnost od: 31.12.2019
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 5