č.  16/VPS/PK/7/2016
mezi městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 18.04.2016 Účinnost od: 11.05.2016 Zrušeno: 22.03.2017
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 106

zrušeno 9/VPS/PK/2/2017_zruš