č.  134/VPS/ZR/11/2015
uzavřená mezi městem Doksy a obcí Bezděz - zajišování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.2015 Účinnost od: 26.03.2015
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 315