Vyhláška  č.  1/2016 (KP)
Zastupitelstva Plzeňského kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016-2026
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2016 Účinnost od: 08.03.2016
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 58