č.  46/VS/2013 (KP)
uzavřená mezi městem Planá a obcí Obora - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2013 Účinnost od: 28.03.2013 Zrušeno: 01.07.2013
Uveřejněno v č. 2/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 252