č.  60/VS/2013 (KP)
uzavřená mezi městem Planá a obcí Obora - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 29.08.2013 Účinnost od: 22.10.2013 Zrušeno: 16.01.2019
Uveřejněno v č. 5/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 304

zrušeno KP01/2019