Dohoda  č.  24/VS/2021 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Radnice a obcí Březina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 21.12.2020 Účinnost od: 03.03.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 206