č.  13/VPS/3/2017
uzavřená mezi městem Desná a obcí Albrechtice v Jizerských horách - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 15.05.2017 Účinnost od: 07.06.2017 Zrušeno: 18.05.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 35

zrušeno 14/VPS/OP/3/2017_zru