č.  3/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2003 Účinnost od: 30.01.2004 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 2/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 9