č.  19/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Předenice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 22.12.2020 Účinnost od: 31.03.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 194