Obecně závazná vyhláška  č.  2/2004 (KL)
Zastupitelstva Libereckého kraje
, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o znaku a praporu Libereckého kraje a jejich užívání
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Symboly krajů.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2004 Účinnost od: 21.05.2004
Uveřejněno v č. 3/2004 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 134