č.  55/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Plasy a obcí Jarov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 23.03.2019 Účinnost od: 27.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 298