Dodatek  č.  62/VPS/SPOD/3/2009
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Mimoň a městem Ralsko - výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Sociálně právní ochrana dětí.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2009 Účinnost od: 25.07.2009
Uveřejněno v č. 4/2009 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 161