č.  161/VPS/94/2015
uzavřená mezi statutárním městem Liberec a obcí Křižany - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.07.2015 Účinnost od: 24.07.2015
Uveřejněno v č. 7/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 383