č.  95/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Stříbro a obcí Svojšín - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 14.09.2016 Účinnost od: 19.10.2016
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 476