č.  65/VS/2015 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bílov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 04.05.2015 Účinnost od: 29.05.2015 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 3/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 148