Dodatek  č.  163/VPS/90/2015
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nový Bor a obcí Skalice u České Lípy - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 26.05.2015 Účinnost od: 09.06.2015 Zrušeno: 01.07.2019
Uveřejněno v č. 7/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 387