č.  28/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Královské Poříčí - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 12.04.2016 Účinnost od: 05.05.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 116