Dodatek  č.  12/VPS/30/2010
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a obcí Janov nad Nisou - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2009 Účinnost od: 06.01.2010
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje