Dodatek  č.  102/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Všeruby a obcí Krsy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 13.09.2016 Účinnost od: 22.11.2016 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 493

zrušeno 33/VS/2020 (KP)