Dodatek  č.  111/VS/2016 (KS)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Lysá nad Labem a městem Benátky nad Jizerou (uveřejněné v částce 4/2015 Věstníku Středočeského kraje pod č. 79/VS/2015) - zajišování výkonu činností podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 22.04.2016 Účinnost od: 14.05.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 509