Rozhodnutí  č.  1/2006 (KP4)
Hejtmana Plzeňského kraje
o vyhlášení stavu nebezpečí
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 28.05.2006 Účinnost od: 28.05.2006 Zrušeno: 07.06.2006
Uveřejněno v č. 4/2006 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 146