Obecně závazná vyhláška  č.  1/2002 (KS)
Zastupitelstva Středočeského kraje
o závazné části územního plánu velkého územního celku okresu Příbram
Oblasti úpravy:
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Stavební řízení. Stavební řád.;Územní plánování, investiční výstavba.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2002 Účinnost od: 12.07.2002
Uveřejněno v č. 1/2002 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 2