Dodatek  č.  10/VS/2019 (KH)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Hronov a městem Stárkov (uveřejněné v částce 5/2003 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje pod č. 194/VS/2003) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 21.09.2018 Účinnost od: 05.12.2018
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje na straně 22