č.  109/VPS/48/2011
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Sloup v Čechách - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.2011 Účinnost od: 06.04.2011 Zrušeno: 26.11.2019
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 241

zrušeno 144/VPS/Př/88/2019