Dodatek  č.  40/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Jestřabí v Krkonoších - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 25.05.2017 Účinnost od: 15.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 90