č.  11/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2005 Účinnost od: 21.01.2006 Zrušeno: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 27