Dohoda  č.  17/VS/2014 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 13.02.2014 Účinnost od: 11.04.2014 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 106