Dodatek  č.  38/VS/2010 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tachov a obcí Částkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 05.02.2010 Účinnost od: 31.03.2010 Zrušeno: 19.04.2019
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 241

zrušeno 66/VS/2019 (KP)