Dohoda  č.  26/VS/2014 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2013 Účinnost od: 17.12.2013 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 129