č.  41/VS/2014 (KP)
uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Osek - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2014 Účinnost od: 16.04.2014
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 273