Dohoda  č.  101/VS/2019 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Černošice a obcí Roblín (uveřejněné v částce 1/2008 Věstníku Středočeského kraje pod č. 7/VS/2008) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 25.09.2019 Účinnost od: 02.10.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 284