č.  38/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Všeruby a obcí Zahrádka - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 27.12.2019 Účinnost od: 29.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 112