Dohoda  č.  11/VS/2021 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi obcí Štěnovice a obcí Útušice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 18.12.2020 Účinnost od: 17.02.2021
Uveřejněno v č. 1/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 26