č.  28/VS/2016 (KP)
mezi městem Klatovy a obcí Předslav - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 10.03.2016 Účinnost od: 08.04.2016 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 284