č.  64/VS/2016 (KP)
mezi městem Přeštice a obcí Merklín - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 05.04.2016 Účinnost od: 26.05.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 381