č.  11/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Suchdol - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 11.07.2018 Účinnost od: 16.08.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje na straně 98