č.  3/VS/2011 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a městem Březová - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 01.03.2011 Účinnost od: 24.03.2011 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2011 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 10