č.  10/VS/2010 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a obcí Seč
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.11.2009 Účinnost od: 03.02.2010 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 133

zrušeno 93/VS/2020 (KP)